Skoter2021-03-11T08:28:20+01:00

Välkommen

Skoteråkning i Frostviken

Som skoteråkare så visar vi respekt och hänsyn till allt och alla vi möter.
Och vi möter verkligen alla här, i den djupaste ravinen, den högsta fjälltoppen med milsvid utsikt, där möter vi de andra, som också älskar vårt fantastiska Frostviken.
Det kan vara turåkaren som gjort sin livs resa för att nå just till den toppen.
Det kan vara paret som vandrat på snöskor upp via den metertjocka pudersnön till utsikten, som även varit din favoritplats.
Det kan vara renen på fjället, den lilla haren eller fågeln som legat och tryckt under granen som en skidåkare nyss passerat med skidspetsarna först.

Vi har lärt oss att uppskatta, värdesätta och njuta av allt detta, tillsammans!

Markägarna har gett oss möjligheten till en hållbar vinterturism, därför visar vi respekt och fredar skidspåren som är till för skidåkaren. Vi lämnar skidbackarna till alpinåkarna, där har en skoteråkare inget att göra.

Våra naturvärdar är ute i terrängen, utefter skoterleden, i byarna vid mötesplatser, samt på Checkpoint i Jormvattnet.

Naturvärdarna finns till för dig som är permanent boende, stugägare, tillfällig gäst i området, för näringsidkarna i byarna och håller givetvis den viktiga kontakten och samarbetet med markägaren. När frågor dyker upp så hjälper vi er med svaren.

Skoterklubben fortsätter med det ideella arbetet med att säkerställa fina skoterleder upp och ut från byarna, med skotrar och pistmaskiner.
Det är ett ständigt pågående arbete i området med förbättringar och höjning av kvalitén på såväl leder, vägöverfarter och vattendrag. Nya skyltar sätts upp med tydlig information, både efter vägnätet och på skoterlederna. Fler och större parkeringar upprättas för hitresande med bil och vagn.

Detta är genomförbart tack vare ett betalsystem som möjliggör allt detta arbete.

Friåkning i Frostviken

Vi har ett stort kommunalt regleringsområde i Frostviken som innebär att vi har lokala föreskrifter och ett betalsystem som möjliggör fortsatt friåkning. Här finns platser som är mer lämpliga än andra att friåka på. Utanför bebyggelse finns fantastiska områden för skoteråkning. Du finner högfjäll, vacker urskog, branta raviner, naturliga drop och hopp. Dit hittar du genom att följa välpreparerade leder. Dessa är på mark som är upplåtna av markägare som det tecknats avtal med, för att vi ska ha denna fantastiska möjlighet till friåkning på skoter. I området finns även privata skoterleder och dessa respekterar vi. För att hitta till områden som är bra eller ännu bättre, så kontaktar du Naturvärdarna som har god områdeskännedom i såväl terräng som på karta. Du är skyldig att hålla dig uppdaterad i vad som händer i Frostviken. Det är en ständig förändring och från en dag till en annan kan situationer gjort att vi eventuellt avlyst ett område. Vi har stora arealer och vi har tillgång till över 30 000 hektar i dagsläget. Det kan förändras och det är viktigt att du håller dig uppdaterade om ett område är öppet eller avlyst, t ex snötillgång, stor belastning, lavinprognoser kan ge uppgifter om risker, eller djur och natur, avverkning mm

Lokala föreskrifter

I Frostviken har det bildats ett kommunalt regleringsområde, vilket gäller från 2018-09-19 tills vidare. Lokala föreskrifter måste följas.

I förväg erlägga vid var tid gällande avgift för ledernas/friåkningsområdets nyttjande.

För polis eller annan tillsynsman på lämpligt sätt kunna styrka att han/hon i förekommande fall äger rätt att färdas i området enligt undantagsbestämmelser.

Iakttaga den hänsyn till naturvård, friluftsliv, jord- och skogsbruk och rennäring som gällande lagar föreskriver.

I övrigt följa de närmare bestämmelser som friåkningsområdets vid var tid ansvariga drifts- och förvaltningsorganisation ställer upp för tillträde till området.

Lokala föreskrifter

  • Om du närmar dig vilt eller en renhjord, sakta ned eller helst stanna och slå av motorn. Observera hur djuren beter sig och agera respektfullt genom att ge djuren fri lejd.
  • Visa hänsyn och respekt till övriga som vistas i området, människor, djur och natur!
  • De skotergäster som vistas i friåkningsområden är skyldiga att informera sig om vilka föreskrifter som gäller för dagen.
  • Aktuell information finns på webbplatsen www.vinterturism.se, www.frostvikensskoterklubb.se, Naturvärdarna i Frostviken på www.facebook.se, Skoterinfo i Jormvattnet eller via informationsmöten med våra naturvärdar.
  • Det är endast tillåtet att ta sig upp/ner till friåkningsområden via de befintliga markerade skoterlederna.
  • Respektera att privata skoterleder endast får användas av behöriga.
  • Vid körning i tätbebyggt område gäller max 30 km/timme.
  • All skoterkörning efter klockan 22.00 i tätbebyggelse och friåkningsområdena undanbedes, med undantag för ledkörning.

Karta över området

Aktuell information

Nu börjar vi insamling av käppar!

Blåa kryss betyder skidspår, där ska endast den som åker skidor köra, vänligen respektera det. Ideella insatser gör det möjligt att hålla upp fina spår, så vill vi ha det jämt.
Även skoterleder körs av ideella och det är vi evigt tacksamma för, utan er skulle vi inte ha så fina leder hela tiden.
Det är många bäckar och myrar som öppnat upp sig efter lederna så kör med stor försiktighet. Det kan vara stora hål men vi kommer inte att märka ut dessa utan vi kommer istället att börja ta in käpp eftersom som vi hinner. Mängden snö och tidig vårfeeling gör att vi påbörjar detta nu.
Leden som går över Kvarnbergsvattnet mellan punkt 20 och 22 stängs nu även om vi inte hunnit få in käppen än. Bäckarna på Libotten bryter upp mer och mer och vi påminner om att vara uppmärksamma när ni färdas över sjöarna. All överfart sker alltid på egen risk.
Alpinanläggningen är öppen och en dag i backen är att rekommendera. Ut och njut gott folk!
By |07 apr 2021|

Varning!

Dan Persson på Länsstyrelsen skriver:
Glad Påsk.
Vädret styr vi inte över och just nu kommer det in rapporter om problem på vissa ledsträckor. Ett sådant ställe är i Ankarede, bäckar och myrar svämmar över. Kör med förstånd och ta inga risker. Vi kan inte annat än vänta på bättre tider med minusgrader så blir det bättre.///

Ja hör ni, detta gäller i stort sett hela Frostviken och även sjöarna börjar påverkas av värme och regnandet. Till veckan provborrar vi och eventuellt påbörjas intag av rödkäppar där vi markerat överfarter.

Ledunderhållet återupptas när vädret tillåter det och än en gång så skänker vi ett extra tack till de som sliter kvällar och nätter med ideella insatser.

På begäran av markägare så påminner vi om vad lagen säger. Det är inte tillåtet att köra över granplanteringar. Detta har hänt i Björkvattnet och det skapar inte bra förutsättningar för fortsatt gott samarbete. Visa respekt och tacksamhet i stället över att vi får göra leder och även nyttja deras mark till friåkning. Skyltar talar ett tydligt språk om var det finns planteringar och de ska inte överträdas.

Fortsatt trevlig påsk!

By |03 apr 2021|

Glad påsk!

Knack knack, påsken är här!!

Sjukdomar har gjort att vi hållit en låg profil den senaste veckan. Sakta börjar vi återkomma till våra forna jag och vi kan snart vara helt på banan igen med allt jobb. Däremot så ser personalstyrkan annorlunda ut nu från 1 april. Två försvinner, Morgan och Sofie axlar nya utmaningar och vi önskar dom lycka till i framtiden. Vi får däremot in en fin och värdig ersättare och välkomnar Per-Anders. Han har redan slitit hårt i vinter och är väl insatt i jobbet.

Ledunderhållet fortlöper som det gjort hela vintern och vi kämpar på så länge som snöförhållandena tillåter och maskinparken står pall.

Backen i Blåsjön är öppen alla dagar 09.30-16.30 under hela påsken och efterföljande lovvecka, de hälsar alla välkomna!

Skidspår till fjälls dras när tid och möjlighet finns, ut och njut!

Fiskekort finns till försäljning på många anläggningar och affärer, samt www.ifiske.se

Vi tackar alla ideella entusiaster som kämpar på så fint med ledarbeten och skidspårsdragningar. Tänk så fattigt det skulle vara utan er hjälp!

Skoterinfo i Jormvattnet kommer hålla öppet skärtorsdag, långfredag, påskafton 08.00-13.00 och Ppåskdagen 08.00-12.00 under förutsättning att inget inträffar.

GLAD PÅSK🐣

By |31 mar 2021|
Load More Posts

Köp skoterpass online

Köp Online

Priser

Ledkort och Friåkningspass inhandlas Online här eller på Skoterinfo i Jormvattnet.
Fastboende samt stugägare inom regleringsområdet hänvisas till Skoterinfo i Jormvattnet.

Övriga försäljningsställen i Frostviken: Ottos motor, Gäddede Camping och stugby samt Turistbyrån, dessa är i Gäddede. I Blåsjön kan man handla på Sportboden vid alpinanläggningen samt hos Mikkes skoteruthyrning.

Priset avser ett klistermärke per sålt skoterpass.

Ledkort dag/transfer 1 dag 100:-
Köp
Ledkort dag/transfer 3 dagar 250:-
Köp
Ledkort dag/transfer 7 dagar 500:-
Köp
Ledkort säsongen 850:-
Köp
Personliga Friåkningspass, ledkort ingår
1 Dag 240:-
Köp
2 Dagar 480:-
Köp
3 Dagar 600:-
Köp
4 Dagar 750:-
Köp
Friåkningspass säsong 1900:-
Köp
Köp Online

Vanliga frågor

Vart får jag åka?2018-11-13T13:14:53+01:00

I det kommunala regleringsområdet gäller kommunala och lokala föreskrifter. Du som skoteråkare är skyldig att ta reda på hur och vart du får åka, förändringar kan ske på kort varsel. Håll dig uppdaterad på våra sidor eller kontakta naturvärdarna.

Måste jag betala ledkort/friåkningskort?2018-11-13T13:11:30+01:00

Ja, från 18-09-19 har vi ett kommunalt regleringsområde och man ska erlägga avgift innan man kör i området. Pengarna går till driftbolaget som jobbar med underhåll av skoterleder med pistmaskin, skotrar med sladd, markägarfond, ordnar med parkeringar samt informerar om gällande förhållanden med hjälp av naturvärdar.