Skoter2019-10-03T12:02:47+02:00

Välkommen

Skoteråkning i Frostviken

Som skoteråkare så visar vi respekt och hänsyn till allt och alla vi möter.
Och vi möter verkligen alla här, i den djupaste ravinen, den högsta fjälltoppen med milsvid utsikt, där möter vi de andra, som också älskar vårt fantastiska Frostviken.
Det kan vara turåkaren som gjort sin livs resa för att nå just till den toppen.
Det kan vara paret som vandrat på snöskor upp via den metertjocka pudersnön till utsikten, som även varit din favoritplats.
Det kan vara renen på fjället, den lilla haren eller fågeln som legat och tryckt under granen som en skidåkare nyss passerat med skidspetsarna först.

Vi har lärt oss att uppskatta, värdesätta och njuta av allt detta, tillsammans!

Markägarna har gett oss möjligheten till en hållbar vinterturism, därför visar vi respekt och fredar skidspåren som är till för skidåkaren. Vi lämnar skidbackarna till alpinåkarna, där har en skoteråkare inget att göra.

Våra naturvärdar är ute i terrängen, utefter skoterleden, i byarna vid mötesplatser, samt på Checkpoint i Jormvattnet.

Naturvärdarna finns till för dig som är permanent boende, stugägare, tillfällig gäst i området, för näringsidkarna i byarna och håller givetvis den viktiga kontakten och samarbetet med markägaren. När frågor dyker upp så hjälper vi er med svaren.

Skoterklubben fortsätter med det ideella arbetet med att säkerställa fina skoterleder upp och ut från byarna, med skotrar och pistmaskiner.
Det är ett ständigt pågående arbete i området med förbättringar och höjning av kvalitén på såväl leder, vägöverfarter och vattendrag. Nya skyltar sätts upp med tydlig information, både efter vägnätet och på skoterlederna. Fler och större parkeringar upprättas för hitresande med bil och vagn.

Detta är genomförbart tack vare ett betalsystem som möjliggör allt detta arbete.

Friåkning i Frostviken

Vi har ett stort kommunalt regleringsområde i Frostviken som innebär att vi har lokala föreskrifter och ett betalsystem som möjliggör fortsatt friåkning. Här finns platser som är mer lämpliga än andra att friåka på. Utanför bebyggelse finns fantastiska områden för skoteråkning. Du finner högfjäll, vacker urskog, branta raviner, naturliga drop och hopp. Dit hittar du genom att följa välpreparerade leder. Dessa är på mark som är upplåtna av markägare som det tecknats avtal med, för att vi ska ha denna fantastiska möjlighet till friåkning på skoter. I området finns även privata skoterleder och dessa respekterar vi. För att hitta till områden som är bra eller ännu bättre, så kontaktar du Naturvärdarna som har god områdeskännedom i såväl terräng som på karta. Du är skyldig att hålla dig uppdaterad i vad som händer i Frostviken. Det är en ständig förändring och från en dag till en annan kan situationer gjort att vi eventuellt avlyst ett område. Vi har stora arealer och vi har tillgång till över 30 000 hektar i dagsläget. Det kan förändras och det är viktigt att du håller dig uppdaterade om ett område är öppet eller avlyst, t ex snötillgång, stor belastning, lavinprognoser kan ge uppgifter om risker, eller djur och natur, avverkning mm

Lokala föreskrifter

I Frostviken har det bildats ett kommunalt regleringsområde, vilket gäller från 2018-09-19 tills vidare. Lokala föreskrifter måste följas.

I förväg erlägga vid var tid gällande avgift för ledernas/friåkningsområdets nyttjande.

För polis eller annan tillsynsman på lämpligt sätt kunna styrka att han/hon i förekommande fall äger rätt att färdas i området enligt undantagsbestämmelser.

Iakttaga den hänsyn till naturvård, friluftsliv, jord- och skogsbruk och rennäring som gällande lagar föreskriver.

I övrigt följa de närmare bestämmelser som friåkningsområdets vid var tid ansvariga drifts- och förvaltningsorganisation ställer upp för tillträde till området.

Lokala föreskrifter

  • Om du närmar dig vilt eller en renhjord, sakta ned eller helst stanna och slå av motorn. Observera hur djuren beter sig och agera respektfullt genom att ge djuren fri lejd.
  • Visa hänsyn och respekt till övriga som vistas i området, människor, djur och natur!
  • De skotergäster som vistas i friåkningsområden är skyldiga att informera sig om vilka föreskrifter som gäller för dagen.
  • Aktuell information finns på webbplatsen www.vinterturism.se, www.frostvikensskoterklubb.se, Naturvärdarna i Frostviken på www.facebook.se, Skoterinfo i Jormvattnet eller via informationsmöten med våra naturvärdar.
  • Det är endast tillåtet att ta sig upp/ner till friåkningsområden via de befintliga markerade skoterlederna.
  • Respektera att privata skoterleder endast får användas av behöriga.
  • Vid körning i tätbebyggt område gäller max 30 km/timme.
  • All skoterkörning efter klockan 22.00 i tätbebyggelse och friåkningsområdena undanbedes, med undantag för ledkörning.

Karta över området

Aktuell information

Framflyttad fest

Vi måste tyvärr flytta fram avslutningsfesten till ett senare tillfälle! Pga rådande läge med Corona och litet deltagarantal så får vi festa loss senare!
Vi vill ändå tacka för en fantastisk säsong med oerhört fint engagemang av eldsjälar!
Finns inte ord över hur tacksamma vi är över er insats. Ett stort fång av vårens vackraste blommor i underbara dofter till er.

Men håll koll framöver för en fest ska vi ha tillsammans med er!

Njut av vårvintern, snart är sommarn här!

Må gott!
Styrelsen

By |19 maj 2020|

2020.05.13

Stora delar stängs härmed ner för friåkning i det kommunala regleringsområdet i Frostviken.
Ledkörning är fortsatt tillåten där det är möjligt i de rödmarkerade områdena men all friåkning är stängd.
Snöläge har förändrats kraftigt på sina håll och djurlivet påverkar möjligheterna till fortsatt vistelse i naturen.
Vi har stora mängder med djur som klivit in här och de är redo att börja kalva vilken vecka som helst. Det ser man för nu har korna börjat stöta bort kalvarna. Så en uppmaning om försiktighet efter vägarna behövs oxå. Förvirrade fjolårskalvar irrar omkring till synes helt planlöst.
Skidåkning på förmiddagens skarföre måste vara det bästa som finns, om man gillar möjligheten att kunna åka skidor överallt och det kan man nu!
Fisket är fantastiskt, det vittnade bilderna som flödar på sociala medier om, fortsätt njut av det ni som kan och vill! På Siliesjaure behövdes det fyra förlängare för att ta sig igenom isen, det ni!
Håll er uppdaterade om hur länge vi har öppet, det kan förändras från en dag till en annan! Enklast gör ni det om ni följer oss på sociala medier eller hemsidorna.
Må gott och njut av naturen!
Marika
By |13 maj 2020|

2020.05.09

Än är det stora mängder med snö i de norra delarna av Frostviken. Det ger oss möjlighet att under ansvar vistas i naturen.
På tv visar dom den stora älgvandringen och den pågår även i vår region. Renarna är i skogslandet men även i delar av fjällen, vajorna är dräktiga och deras vandring är mödosam.
Rekommenderar ingen att köra på de stora sjöarna, de är antingen isfria eller bara väldigt farliga. Nu har jag dessutom hört om skotrar som gått igenom isen. Ska man ut till fjälls är det avlastning vid de parkeringarna som är upplåtna för det. Sunt förnuft råder, är det snöfritt så får man inte köra, det vet alla.
Fjällfisket måste vara magiskt om man känner för en dag för fiske! Skidspåren dras fortsatt av ideella och möjligheten till friskvårdstid i naturen är fantastisk.
Jobb utförs fortsatt så länge som vi kan och skyltar har satts upp i veckan, leder har kviströjts och käpp har samlats in.
Må gott och ta hand om er!
mvh Marika
By |09 maj 2020|
Load More Posts

Köp skoterpass online

Köp Online

Priser

Ledkort och Friåkningspass inhandlas Online här eller på Skoterinfo i Jormvattnet.
Fastboende samt stugägare inom regleringsområdet hänvisas till Skoterinfo i Jormvattnet.

Övriga försäljningsställen i Frostviken: Ottos motor, Gäddede Camping och stugby samt Turistbyrån, dessa är i Gäddede. I Blåsjön kan man handla på Sportboden vid alpinanläggningen samt hos Mikkes skoteruthyrning.

Priset avser ett klistermärke per sålt skoterpass.

Ledkort dag/transfer 1 dag 100:-
Köp
Ledkort dag/transfer 3 dagar 250:-
Köp
Ledkort dag/transfer 7 dagar 500:-
Köp
Ledkort säsongen 850:-
Köp
Personliga Friåkningspass, ledkort ingår
1 Dag 240:-
Köp
2 Dagar 480:-
Köp
3 Dagar 600:-
Köp
4 Dagar 750:-
Köp
Friåkningspass säsong 1700:-
Köp
Köp Online

Vanliga frågor

Vart får jag åka?2018-11-13T13:14:53+01:00

I det kommunala regleringsområdet gäller kommunala och lokala föreskrifter. Du som skoteråkare är skyldig att ta reda på hur och vart du får åka, förändringar kan ske på kort varsel. Håll dig uppdaterad på våra sidor eller kontakta naturvärdarna.

Måste jag betala ledkort/friåkningskort?2018-11-13T13:11:30+01:00

Ja, från 18-09-19 har vi ett kommunalt regleringsområde och man ska erlägga avgift innan man kör i området. Pengarna går till driftbolaget som jobbar med underhåll av skoterleder med pistmaskin, skotrar med sladd, markägarfond, ordnar med parkeringar samt informerar om gällande förhållanden med hjälp av naturvärdar.