Än är det stora mängder med snö i de norra delarna av Frostviken. Det ger oss möjlighet att under ansvar vistas i naturen.
På tv visar dom den stora älgvandringen och den pågår även i vår region. Renarna är i skogslandet men även i delar av fjällen, vajorna är dräktiga och deras vandring är mödosam.
Rekommenderar ingen att köra på de stora sjöarna, de är antingen isfria eller bara väldigt farliga. Nu har jag dessutom hört om skotrar som gått igenom isen. Ska man ut till fjälls är det avlastning vid de parkeringarna som är upplåtna för det. Sunt förnuft råder, är det snöfritt så får man inte köra, det vet alla.
Fjällfisket måste vara magiskt om man känner för en dag för fiske! Skidspåren dras fortsatt av ideella och möjligheten till friskvårdstid i naturen är fantastisk.
Jobb utförs fortsatt så länge som vi kan och skyltar har satts upp i veckan, leder har kviströjts och käpp har samlats in.
Må gott och ta hand om er!
mvh Marika