Uppmanar till försiktighet!

Detta är på Libotten, precis där leden går mellan Jormvattnet och udden bortanför Jormlien. Bäckfårorna blir farligare för varje dag och vi markerar inte ut dom, utan du som skoterförare måste köra med vaksamhet!